CÁC CHÍNH SÁCH

Cập nhật mới nhất 03/2021

Vintro Food Store ban hành các chính sách bên dưới bao gồm: chính sách thành viên, chính sách đổi hàng nhằm mang lại niềm tin và quy định rõ ràng trong quá trình mua hàng nhằm mang lại lợi ích tối đa cho khách hàng

CHÍNH SÁCH THÀNH VIÊN

Vintro Food Store luôn trân trọng sự ủng hộ mà mỗi khách hàng đã đến với chúng tôi, chúng tôi đưa ra chính sách này để khuyến khích và thôi thúc thêm tình yêu mà khách hàng đã dành cho cửa hàng


CHÍNH SÁCH ĐỔI HÀNG

Vintro Food Store luôn quan tâm đến trải nghiệm sản phẩm và dịch vụ của khách hàng nên chúng tôi ban hành quy định này để tạo niềm tin, đưa ra nguyên tắc cũng như mang lại sự hài lòng tốt nhất cho khách hàng